Villkor och föreskrifter


Säkerhetsregler, varför behövs de?

De regler som finns i stallet har kommit till på grund av att hästen har det beteende den har. Den är ett flyktdjur, och blir den rädd försöker den springa från faran. Därför är det viktigt att inte utsätta sig för situationer där det kan hända en olycka och hästen blir rädd och försöker fly. Hästar som kommer för nära varandra kan också bli arga på varandra och sparkas. Därför är det bra att i möjligaste mån undvika situationer där hästar måste passera nära varandra i stallet. Det är t.ex. därför vi försöker göra i ordning hästarna i boxen istället för på stallgången.

Allt handlar om att förebygga att olyckor sker. Genom att umgås mycket med hästar och lära sig mer om dem kan man bli duktig på att se vad som är på väg att hända innan det händer, och därmed undvika olyckor. Men även de bästa och mest hästvana människor bör använda sig av dessa regler i stallet, eftersom man aldrig kan se in i framtiden. Man kan aldrig veta exakt vad som kommer hända, och vad hästen kommer att reagera på.

Olyckor händer när man brister i uppmärksamhet och när man frångår de regler som finns för hästhantering. Därför vill vi att du läser igenom nedanstående regler och försöker efterleva dem i stallet. Läs gärna även broschyren Säker med häst från Svenska Ridsportförbundet.


Säkerhetsregler

 • Vi rekommenderar att använda hjälm i stallet. Det är dessutom obligatoriskt för alla under 18 år. Denna regel har kommit till därför att det händer att hästar sparkas och träffar det olyckligt så kan det gå illa.
 • Säkerhetsväst finns att låna i klubbrummet och är obligatoriskt för alla elever under 12 år. Ridväst är också obligatoriskt för alla elever under 18 år vid hoppning och uteridning. Vi rekommenderar att säkerhetsväst används av alla barn och ungdomar vid all ridning.
 • Använd ordentliga skor i stallet. Skor av ballerina-typ eller med öppen tå är mycket olämpliga i stallet av den enkla anledningen att de inte skyddar foten alls om hästen skulle råka trampa på dig.
 • Hästen ska i första hand göras i ordning i boxen, om inget annat står på boxdörren. Denna regel är till för att vi vill ha bort hästarna från stallgången. Genom att man inte behöver passera förbi hästar i stallgången så minskar risken att bli sparkad eller biten. Man behöver heller inte passera varandra med två hästar i stallgången, vilket är en stor olycksrisk om hästarna blir rädda, fastnar eller blir arga på varandra.
 • Stå på huk eller böj dig ner när du ska sköta ben och hovar. Sitter du på knä kan du inte flytta dig undan fort nog om hästen skulle bli rädd och hoppa till.
 • Stå vid sidan och nära hästen när du sköter bakdel och svans. Stå aldrig bakom hästen. Inte heller när du pratar med den som sköter hästen. Står du nära hästen får den inte tillräckligt med kraft i en eventuell spark för att skada dig. Störst kraft har sparken ca en meter bakom hästen. Stå därför inte i detta område.
 • Använd alltid grimskaft när du leder hästen. Går du med hästen i bara grimma och den rycker till riskerar du inte bara att tappa hästen utan också att bli av med några fingrar. Använd gärna handskar när du leder hästen. Då slipper du brännskador i händerna från grimskaftet om hästen skulle försöka dra ifrån dig.
 • Hästen får under inga omständigheter stå lös i stallgången. Om du måste gå iväg från hästen, ställ in den i boxen igen och bind upp tyglarna i käkremmen så att den inte trampar på dem. Eller be någon om hjälp att hålla. Blir hästen rädd när den är lös kan den ställa till med mycket skada både för sig själv, människor som kommer i vägen och på stallinredningen innan man får fast den igen.
 • Var uppmärksam på hästen när du håller på med den. Hästar är flyktdjur och reagerar blixtsnabbt om de blir skrämda. Har du uppmärksamheten på något annat, som en mobiltelefon eller någon annan person, så kanske du inte hinner undan om du skulle råka komma ivägen.
 • Håll ordning i stallet och lägg tillbaka borstar o.dyl. i lådan och häng grimman på boxdörren. Detsamma gäller verktyg som sopkvastar och grepar. Hästar som fastnar i grejor eller råkar välta en grep som står uppställd i stallgången kan bli rädda och olyckan är då lätt framme. Använd aldrig skottkärran som spärr i boxdörren när du mockar. Många hästar har skadat sig när de försökt hoppa över skottkärran. Ta istället ut hästen och bind upp den i stallgången medan du mockar färdigt.
 • Led in hästen i boxen och vänd den med huvudet mot dörren innan du släpper den. Gå själv först in i boxen, låt inte hästen springa förbi dig i boxdörren. Annars riskerar du att bli klämd mellan häst och boxvägg.
 • Uppträd lugnt i stallet. Tänk på att stallet är hästarnas hem och deras viloplats när de inte arbetar. Skrik och stoj får man hålla på med utanför stallet. Gå i stallet, spring inte.
 • Ge hästen godis i krubban istället för i handen. Då riskerar du inte att hästen misstar dina fingrar för godis. Tänk på att många vill ge hästarna godis och precis som du får de ont i magen om de äter för mycket, särskilt äpple. Det räcker med en bit. Kom ihåg att en klapp eller en smekning och ett uppskattande ord också är belöning för hästen. Hästar är känsliga djur, och de uppskattar en mjuk klapp mer än en hård.
 • Barnvagnar är inte tillåtna i stallet av den anledningen att barnet sitter/ligger precis i lagom höjd för en spark. De kan också skrämma hästen.Föräldrars roll

Föräldrar eller annan ansvarig skall alltid vara på plats då ridelever under 15 år rider. Föräldrar behöver inte vara hästkunniga för att ett barn ska kunna börja på ridskola, men små barn och nybörjare behöver en hel del hjälp. Det mesta behöver barnet och den vuxna klara tillsammans:

 • Borsta hästen (särskilt viktigt där sadeln ska ligga så att grus och stöv inte skaver)
 • Kratsa hovarna
 • Sadla
 • Tränsa

Om man vill fördjupa sig i hästens skötsel finns bra texter på Ridsportförbundets hemsida.

Som förälder underlättar det om du är i närheten och påminner om de säkerhetsregler som finns och stöttar med tunga lyft och svåra moment som sadling och tränsning, ha därför bra skor. Målsättningen är naturligtvis att barnen ska lära sig att sköta om sin ponny själv, men det är oftast först i 10-årsåldern som de har tillräcklig styrka och erfarenhet för att klara allt.

Under lektionerna behöver en förälder leda små barn (obligatoriskt under Prova på-ridning) till dess att instruktören bedömer att barnet klarar sig själv. För föräldrar på läktaren är det viktigt att försöka låta ridläraren sköta instruktionerna till eleverna. Om kommentarer och tips kommer även från läktaren blir det svårt för barnen att fokusera. Vi vill också påminna om att det ska vara lugnt på läktaren för att inte skrämma hästarna. Att hoppa över sargen för att snabbt komma till ett avramlat barn är under alla omständigheter förbjudet. Risken att flera hästar skräms och ytterligare barn ramlar av är mycket stor.