Prislista 

Grupplektioner

HT 2023

Ridlekis

30 min lektioner

barn 4-6 år

10 elever/grupp

165kr/gång

Lördagsgrupp 

30min lektioner endast nybörjare.

10 elever/grupp

165kr/gång

Juniorer

45 min lektioner, teori var 5:e gång samt en teorivecka/termin.

8 elever/grupp

Vi lär oss ridvägar och varierar mellan dressyrpass, sitsträning, hoppning och ca var 4  gång rider vi ut i skogen. 

220kr/gång

Ungdomsgrupp

45min lektioner, teori var 5:e gång samt en teorivecka/termin.

8 elever/grupp

Vi lär oss ridvägar och varierar mellan dressyrpass, sitsträning, hoppning och rider ut i skogen. 

250 kr/gång

Seniorer

60 min lektioner

7 elever/grupp

Vi lär oss ridvägar och varierar mellan dressyrpass, sitsträning, hoppning och minst en gång per termin rider vi i skogen. 

285kr/gång 

Hopp/dressyr special

60 min lektioner

6 elever/grupp

310 kr/gång

Privatlektion i ekipage om två

Man får välja häst och träna på det man känner att man behöver.

350 kr/elev

Voltige


För närvarande har vi tyvärr inga voltigelektioner. 

Medlemspriser Barn/ungdom 

Faktureras efter kontakt med Jaqueline

370 kr/ år

Medlemspriser Senior 

Faktureras efter kontakt med Jaqueline

420 kr/år

Medlemspriser familj

Faktureras efter kontakt med  Jaqueline

900 kr/år

Anläggningskort

Faktureras efter kontakt med Jaqueline, e-post: jaq.fra90@gmail.com

                                                        800 kr/kalenderhalvår                                              1500kr/kalenderhelår


Träningskort

Faktureras efter kontakt med  Jaqueline, e-post: jaq.fra90@gmail.com

500 kr/ kalenderhalvår

Nytt inför höstterminen:

Fakturering kommer att ske för 2 månader i taget, dvs vi kommer inte att skicka en stor faktura i början av terminen, detta då flera har hört av sig och vill delbetala. Så vi provar detta under höstterminen och gör sedan en utvärdering. Bokad plats innebär att man har åtagit sig att betala för hela terminen.

Är du rid elev får du en faktura på din ridavgift och ditt medlemskap till föreningen i samband med terminsstart via mail därför är det viktigt att fylla i sina personuppgifter mm i sin anmälan till ridskolan som man gör här på hemsidan under fliken ridskolan.

Betald ridavgift betalas inte tillbaka om du slutar rida under terminens gång. Vid sjukdom kan avgiften betalas tillbaka mot uppvisande av sjukintyg.

Samtliga ridavgifter höjs med 3%/nytt kalenderår.

Vill du lösa ett träningskort eller anläggningskort gör du det genom att kontakta Jaqueline genom att maila till: jaq.fra90@gmail.com likaså om du önskar att bli medlem i föreningen.