Säkerhetsregler, varför behövs de?!

De regler som finns i stallet har kommit till på grund av att hästen har det beteende den har. Den är ett flyktdjur, och blir den rädd försöker den springa från faran. Därför är det viktigt att inte utsätta sig för situationer där det kan hända en olycka och hästen blir rädd och försöker fly. Hästar som kommer för nära varandra kan också bli arga på varandra och sparkas. Därför är det bra att i möjligaste mån undvika situationer där hästar måste passera nära varandra i stallet. Det är t.ex. därför vi försöker göra i ordning hästarna i boxen istället för på stallgången.


Allt handlar om att förebygga att olyckor sker. Genom att umgås mycket med hästar och lära sig mer om dem kan man bli duktig på att se vad som är på väg att hända innan det händer, och därmed undvika olyckor. Men även de bästa och mest hästvana människor bör använda sig av dessa regler i stallet, eftersom man aldrig kan se in i framtiden. Man kan aldrig veta exakt vad som kommer hända, och vad hästen kommer att reagera på.


Olyckor händer när man brister i uppmärksamhet och när man frångår de regler som finns för hästhantering. Därför vill vi att du läser igenom nedanstående regler och försöker efterleva dem i stallet. Läs gärna även broschyren Säker med häst från Svenska Ridsportförbundet.