Om olyckan är framme!

Ronneby ryttarförening är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och alla våra medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Försäkringen gäller även vid prova-på-ridning och då krävs inget medlemskap.

Om man vill anmäla en olycksfallskada så ringer man 0771-950 950 och säger att man är ansluten till Svenska Ridsportförbundets medlemsförsäkring. Det går också bra att anmäla en olycksfallskada på www.folksam.se/ridsport


Krisplan  1. En olycka eller kris inträffar 
  2. Ring 112
  3. Kontakta verksamhetschef 
  4. Övriga anställda informeras ta telefonkontakt med ex präst. 
  5.  Personal bjuder in alla medlemmar till samtal och gemenskap
  6.  Styrelsen sammanfattar läget regelbundet och informerar. 
  7. Media kontaktas eventuellt.
  8. Praktiska angelägenheter ordnas.
  9.  Fortsatt information, stöd och hjälp till anhöriga. vänner och anställda
  10. Händelsen skall analyseras 


Listan anpassas till föreliggande behov. Nedan följer en kort förklaring till punkterna.

1. Tänk på att dödsolyckor och allvarliga incidenter ska anmälas till arbetsmiljöinspektionen.

2. Via sos alarm får man hjälp med brandkår, polis, ambulans och präst

3. Kontakta i första hand all rörande personal på telefonlistan, om man inte får svar, fortsätt nedåt på listan tills du får svar. Lämna ALDRIG ett meddelande på telefonsvarare.

4.  Det är av yttersta vikt att vi har fyllig och rätt information om olyckan. Det är alltid bra att diskutera eventuella åtgärder inom gruppen i en stressituation. En ledare utses. Dagbok ska föras över den information vi får och de beslut vi fattar och åtgärder vi vidtar. Dagboken kan vara värdefull i polis-och försäkringsärenden och även en erfarenhet att dra lärdom av inför kommande kriser. Kontakter med anhöriga noteras.

7. Vid en persons dödsfall är det normalt polis som informerar anhöriga muntligt. Normalt bör aldrig föreningen överta den uppgiften eller försöka hinna före. Ha ett nära samtal med polis/präst om hur budet skall lämnas. I vissa fall kan det vara fördel om ordförande eller verksamhetschef/ridskolechef följer med.

10. Det är viktigt att stämma av läget kontinuerligt med alla deltagarna i gruppen. Det är lätt att någon åtgärd glöms bort. Ny information kommer och förändrar tidigare beslut.

11. Var beredd att media kan höra av sig. Var klar med vad du ska säga och hänvisa till ordförande som är ansvarig.

12. Det kan vara kontakter med försäkringsbolag och skadereglerare.

14. Ledningen bör vara klar över att ett långsiktigt arbete vidtar efter de akuta insatserna.