Värdegrund Ronneby Ryttarförening 

  • Ansvar

Vi tar ansvar för våra hästar, vår anläggning och varandra. Vi har ett gemensamt ansvar att bidra till en trivsam och säker miljö för både hästar och människor. Vi står upp när något är orätt.

  • Respekt

Vi respekterar varandra oavsett tidigare kunskap och erfarenheter. Vi lär av varandra och accepterar varandras olikheter. Vi respekterar och följer de uppsatta regler och rutiner som finns på anläggningen.

  • Engagemang

Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft. Vi arbetar gemensamt för att utveckla oss själva, våra hästar och varandra. Vi uppmuntrar till delaktighet, alla kan bidra med något.

  • Samarbete

Vi har en positiv inställning till samarbete som bygger på att vi byter kunskap och erfarenheter med varandra. Vi utgår från att alla gör sitt bästa och vi tillåter varandra att göra misstag. Vi hjälper och stöttar varandra i med och motgång.

  • Glädje

Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö. Vi har ett gemensamt ansvar att skapa en positiv stämning i stallet som inkluderar alla. 

Föreningsinformation

Ronneby Horse Center drivs av en förtroendevald styrelse som sammanträder en gång per kalender månad. 

Bildad: 1961-01-01
Föreningsnummer: 18948-48
Postadress: Visängsvägen 10 372 38 RONNEBY
Hemsida: https://www.rrf.nu
Bankgiro: 5604-3979
Swishnummer: 123 52 724 97
Organisationsnummer: 835600-1977


Stadgar Ronneby ryttarförening

Årsmötesprotokoll - 2023

Drogpolicy