Ronneby Horse Centers träningspolicy


Ronneby ryttarförening


För att hålla träningar på Ronneby Ryttarförenings anläggning gäller Svenska Ridsportsförbundets officiella auktorisation. A, B och C tränare eller har likande utbildning/erfarenhet.. RIK 0 osv.

F-Skatt är obligatoriskt för alla tränare som vill nyttja Ronneby Horse centers anläggning.

Medlemskap och anläggningskort/träningskort är obligatoriskt för ALLA ryttare som tränar på anläggningen. För att försäkringar skall gälla på klubben måste man vara medlem.

Företräde till all träning har ryttare som tävlar för klubben. Övriga är välkomna i mån om plats.

Bindningstid gäller per termin.

Förälder eller ryttare är betalningsansvarig för sin plats, oavsett deltagande eller ej. Under förutsättning att reservlista används, om sådan finns, kan man överlåta sin plats vid enstaka tillfällen. Max en termins andrahandsöverlåtelse. Kan inte platsen tillsättas av reserv sker ingen återbetalning.
För att hålla viss kvalitetsnivå finns max antal ryttare för varje grupp. Maxantalet kan variera för olika träningsgrupper med hänsyn till erfarenhet och ambitionsnivå. Tränare avgör vilken grupp ekipaget tillhör.

För varje grupp finns en person som ansvarar för all information inom gruppen, kontroll av medlems avgift, anläggningskort mm.

Privat träningsupplägg inför varje termin görs av träning/tävlings sektionen i samarbete med verksamhetsansvarig person.

All information kommer att finnas tillgänglig på RRFs hemsida.

Godkänd hjälm är obligatorisk.

Under 18 år är det krav på säkerhetsväst vid all hoppträning.

För ryttare under 18år SKALL förälder, eller annan vuxen av förälder utsedd närvara vid träning. Samtliga deltagare/föräldrar ansvarar för att hindermaterial byggs upp och plockas undan. Detta är en förutsättning för att ryttaren ska få vara med på träningen.

Det är tränarens skyldighet att visa ut elev mitt under pågående lektion som inte visar respekt för sin tränare eller sina medryttare, utan återbetalning ...


Tränings möjligheter

Vi vill ge alla rätt förutsättningar att utvecklas hos oss oavsett nivå och strävar efter att kunna erbjuda ett varierat utbud bland dicipliner och bland de tränare vi bjuder in för att hålla i träningar hos oss på Ronneby Horse Center.

Hoppträning 

Vi erbjuder hoppträningar för André Brandt och Li Frantz Nilsson måndagar i stora ridhuset.

Kontaktperson för träningar med André 

Britt-Louise Olsson, pian.68@hotmail.com


Kontaktperson för träningar med Li 

tillsvidare Anna Osswald, anna.osswald@rrf.nu

 

Just nu är alla grupper för André fulla men det finns möjlighet att få en plats till Li träning i höst. 

Kort presentation: Li Frantz Nillson 28år

Tävlat och tränat upp till 150cm hoppning i flera år, även utbildat många unghästar. Haft träningar för alla nivåer i många år. Stått mycket på marken dom senaste åren bredvid tränare som Sylve Söderstrand och studerat många ryttare. 

Är du intresserad av en plats kan du skicka ett mail till anna.osswald@rrf.nu

Vi återkommer med grupper och tider när vi fått in anmälningar! 

Söker även någon som kan tänka sig att vara samordnare för Li träningen. Det innebär att man är kontaktperson och ansvarig för att lämna närvaro och grupplista med kontaktuppgifter så att föreningen därefter kan fakturera medlemskap och träningskort. 

Dressyrträning

Vi har för närvarande 3 dressyrtränare som håller träningar här på RRF; Birgitta Bergstrand, Pia Sohl och Jennifer "Ninni" Svensson.

Kontaktperson för träningar med Jennifer "Ninni" Svensson- 

Marie Sjölin, mariesjolin@hotmail.com

0703-563797

Kontaktperson för träningar med Birgitta Berghstrand  och Pia Sohl - 

John Persson, john.persson@ncc.se

0705-790133