Ronneby Horse Centers träningspolicy


Ronneby ryttarförening


För att hålla träningar på Ronneby Ryttarförenings anläggning gäller Svenska Ridsportsförbundets officiella auktorisation. A, B och C tränare eller har likande utbildning/erfarenhet.. RIK 0 osv.

F-Skatt är obligatoriskt för alla tränare som vill nyttja Ronneby Horse centers anläggning.

Medlemskap och anläggningskort/träningskort är obligatoriskt för ALLA ryttare som tränar på anläggningen. För att försäkringar skall gälla på klubben måste man vara medlem.

Företräde till all träning har ryttare som tävlar för klubben. Övriga är välkomna i mån om plats.

Bindningstid gäller per termin.

Förälder eller ryttare är betalningsansvarig för sin plats, oavsett deltagande eller ej. Under förutsättning att reservlista används, om sådan finns, kan man överlåta sin plats vid enstaka tillfällen. Max en termins andrahandsöverlåtelse. Kan inte platsen tillsättas av reserv sker ingen återbetalning.
För att hålla viss kvalitetsnivå finns max antal ryttare för varje grupp. Maxantalet kan variera för olika träningsgrupper med hänsyn till erfarenhet och ambitionsnivå. Tränare avgör vilken grupp ekipaget tillhör.

För varje grupp finns en person som ansvarar för all information inom gruppen, kontroll av medlems avgift, anläggningskort mm.

Privat träningsupplägg inför varje termin görs av träning/tävlings sektionen i samarbete med verksamhetsansvarig person.

All information kommer att finnas tillgänglig på RRFs hemsida.

Godkänd hjälm är obligatorisk.

Under 18 år är det krav på säkerhetsväst vid all hoppträning.

För ryttare under 18år SKALL förälder, eller annan vuxen av förälder utsedd närvara vid träning. Samtliga deltagare/föräldrar ansvarar för att hindermaterial byggs upp och plockas undan. Detta är en förutsättning för att ryttaren ska få vara med på träningen.

Det är tränarens skyldighet att visa ut elev mitt under pågående lektion som inte visar respekt för sin tränare eller sina medryttare, utan återbetalning ...


Tränings möjligheter

Vi vill ge alla rätt förutsättningar att utvecklas hos oss oavsett nivå och strävar efter att kunna erbjuda ett varierat utbud bland dicipliner och bland de tränare vi bjuder in för att hålla i träningar hos oss på Ronneby Horse Center.

Hoppträning 

Nu kan vi erbjuda hoppträning för Niclas Haking ojämna måndagar.

Niclas är A-tränare i hoppning med vinst och placeringar i 150-hoppningar. Han har ridit Världscupen i 160-hoppning och tränat upp ett antal hästar från lätt till svår klass i hoppning och elever från lätt klass till mästerskap.

För att Niclas ska komma till vår anläggning vill han ha 4 grupper med fyra ekipage i varje grupp (minst 15 ekipage totalt).Träningen är inomhus i vårt stora ridhus.

Priset är 450kr/ekipage. Betalning sker via Swich direkt till Niclas.

För icke-klubbmedlem tillkommer 100 kr i anläggningsavgift per tillfälle. Om det finns intresse att teckna medlemskap och träningskort så faktureras denna kostnad av föreningen.

Medlemskap junior 370kr/år

Medlemskap senior 420kr/år

Träningskort 800kr/år (400kr/kalenderhalvår)

Anmäl intresse till Pian: pian.68@hotmail.com

Ange hästens ålder och utbildningsnivå på dig och din häst samt kontaktuppgifter.

Vid frågor kontakta Pian via mail.

Cafeterian kommer vara öppen.

Välkomna att följa träningen även ni som inte ska rida!

Följande kriterier gäller:

• I första hand ryttare som är medlem och tävlar för Ronneby Ryttarförening.

• I andra hand ryttare som är medlem och tävlar för annan klubb.

• I tredje hand ryttare som tränar på Ronneby Ryttarförening.

• I fjärde hand övriga.

Varmt välkomna till oss på Ronneby Ryttarförening!


Vi erbjuder även hoppträningar för André Brandt jämna måndagar i stora ridhuset.

Kontaktperson för träningar med André 

Britt-Louise Olsson, pian.68@hotmail.com

Dressyrträning

Vi har för närvarande 2 dressyrtränare som håller träningar här på RRF; Pia Sohl och Jennifer "Ninni" Svensson.

Kontaktperson för träningar med Jennifer "Ninni" Svensson- 

Agnetha Henrysson, 045719003@telia.com

0703619032

Kontaktperson för träningar med Pia Sohl - 

John Persson, john.persson@ncc.se

0705-790133