SAM systematiskt arbetsmiljö arbete

I enlighet med Arbetsmiljölagen bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, på RHC. Arbetet har dokumenterats i våra Arbetsmiljöprotokoll. Till vår hjälp har vi även checklistor för att identifiera de viktigaste arbetsmiljöfrågorna och för att genomföra skyddsronder.