Ronneby ryttarförenings åtgärder med anledning av Covid-19


-Ronneby ryttarförening uppmanar alla att ta eget ansvar och att följa folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personer med förkylnings- eller sjukdomssymptom får inte besöka anläggningen. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök.

- RRF har beräknat storleken på samtliga lokaler och satt upp anslag om maxantalet besökare.

- RRF ställer in övriga aktiviteter, exempelvis luciashower, teorilektioner, pysselträffar, tävlingar, etcetera.

- RRF planerar och anpassar verksamheten så att så få människor som möjligt är på anläggningen samtidigt. Elever och föräldrar uppmanas att inte vistas på anläggningen mer än nödvändigt. De kommer så sent som möjligt till ridlektionen och lämnar så tidigt som möjligt. Vi har olika vägar in/ut från anläggningen så de olika ridgrupperna inte behöver mötas. Ingång via entrén, utgång genom stallbyggnad.

- RRF skapar kontaktfria flöden till/från sadelkammare, flyttar ut sadel och träns på boxarna, hästlistor inför lektion finns i stora utrymmen.- Endast elever som inte kan iordningsställa hästen får ha EN medhjälpare i stallet och bara under tiden för iordningställandet. Endast elever som behöver ledare under ridlektion får ha EN medföljare.

- RRF har stängt läktare, teorilokal och liknande på anläggningen.

- RRF har stängt kafeterian. Om särskilda skäl finns för att ha kafeterian öppen ska servering genomföras enligt de restriktioner som finns för restaurangverksamhet enligt Folkhälsomyndighetens bestämmelser.

- RRF har säkerställt att det finns möjligheter att tvätta händerna med tvål och rinnande vatten samt tillgång till handsprit på samtliga toaletter. Handsprit finns även vid entrén och utplacerade på ett flertal platser på anläggningen.- Toaletterna städas och desinficeras dagligen samt alla handtag.

- På anläggningen har vi satt upp information som påminner om social distansering och allmänna hygienråd.- Sadlar och träns rengörs dagligen. Tyglar, ovansidan sadel samt stigläder och sadelgjordsstroppar.

- RRF har stängt de gemensamma omklädningsrummen. Alla uppmanas att komma ombytta.

- Ridskoleelever uppmanas att rida med handskar.

- En riskbedömning för ridskoleverksamhet har genomförts som visar att vi kan bedriva vår verksamhet.