Hoppa till sidans innehåll

Prislista/Medlemsavgift/Olycksfallsförsäkring


För att ha sin häst uppstallad på Visängen eller för att kunna rida på vår anläggning måste man vara medlem. Undantag  är 2 provgånger man har rätt till (läs mer under Anläggning)

 Som medlem i föreningen omfattas man av Folksams medlemsförsäkring.

 

Ridavgifter 2019

Ridlekis 110kr

Lördagslektion 120kr, med egen häst 90kr

Junior 150kr, egen häst 140kr

Senior 170kr,egen häst 140kr

Specialgrupp 190kr, med egen häst 160kr

Voltige 100kr

Betala/ gång + 30kr

Medlemsavgift 2020

 370 kr för junior (upp till 18 år)

 420 kr för senior

Familjeavgift: 900 kr

 Från och med 20180101 har vi även alternativet familjeavgift för 850 kr. Medlemsavgiften gäller då för alla i familjen som är folkbokförda på samma adress.

 Medlemsavgiften betalas till klubbens bankgiro 5604 - 3979.  Ange namn, personnr, adress och ev. telefon på inbetalningen

 Medlemsförsäkring

 Från och med 1 januari 2017 finns ridsportens olycksfallsförsäkring hos vår huvudsponsor Folksam.

 Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av den gemensamma olycksfallsförsäkringen.

 Här nedan kan ni läsa om försäkringen:

 Olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.• under enskild ridning och träning.• under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Läkekostnader 

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. 
Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Resekostnader

Ersättning lämnas vid olycksfallskada för resekostnader som uppkommer inom fem år från det att olycksfallskadan inträffade. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitto. Billigast möjliga färdsätt med hänsyn till hälsotillståndet ska användas. Kostnaderna ska vara provade och godkända av Folksam innan resan påbörjas.

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.
Sjukhusvistelse
Om den försäkrade blir inskriven på sjukhus lämnas ersättning med 100 kr för varje dag av vistelsen, högsta ersättning som lämnas per skada är 36 500 kr.
Ersättning kan lämnas för kläder, skydd och hjälm som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård och som är journalfört på sjukhus/vårdinrättning. 
Sönderklippt hjälm ersätts med högst 1.500 kronor. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor. 
Skadade idrottskläder och glasögon 
Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

 Medicinsk invaliditet 

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet). 
Vid invaliditetsgrader 1–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. 
Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.inte tidsbegränsade) enligt lagen om allmän försäkring beviljas.

Ersättning lämnas enligt Folksams "Tabell förberäkning av ärr".
Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid. Folksam erbjuder sådana försäkringar till dig som enskild eller som gruppförsäkring (genom facklig tillhörighet). Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad!
För dig som är ledare eller funktionär - Olycksfalls- och krisförsäkring
Försäkringen omfattar ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse. 

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren. 

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

Så här anmäler du en skada

  • Har du råkat ut för en skada så kontaktar du din förening
  • Föreningen anmäler skada till oss på Folksam genom formuläret nedan. Du kan inte göra en skadeanmälan via telefon
  • Efter anmälan är gjord kontaktar vi den skadade

Har du frågor om din anmälda skada ringer du 0771–960 960.

Ekonomisk invaliditet 

Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften och minst halv sjukersättning 

Skador före den 1 januari 2017

Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening.
 
 Försäkringsbesked Svenska Ridsportförbundet Försäkringen gäller från och med 1 januari 2017. Försäkringsnummer K65200 I samarbete med Folksam. Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under hela din fritid, rekommenderar vi att du kompletterar med vår olycksfalls- eller barnförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli rätt försäkrad. Ring 0771-950 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 29 AUG 2017 13:46 Skribent: Annika Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Ronneby RF - Ridsport
Visängsvägen 10
37238 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045714965
E-post: This is a mailto link

Se all info