Hoppa till sidans innehåll

Protokoll


 Styrelsemöte RRF 2019-04-10

 Närvarande: Lars Panzar, Magnus Gustavsson, Jesper Brandt, Agneta Henrysson, Pian Olsson, Veronica Månsson, Lisa Åkesson, Emma Lejon, Mikael Magnusson, Camilla Karlsson, Agneta Franscics, Mathilda Håkansson, Annika Andersson

  1. Mötets öppnande, Lars Panzar hälsar alla välkomna. Dagordningen godkänns.

 2. Val av protokolljusterare, Mathilda Håkansson

3. US, ingen representant på plats men finns planer på att anordna en ”pay and jump”.

 4. Stallchefen är ej på plats. Mathilda framför på Lussis vägnar att det önskas telefon till anläggningen.

 5. Föregående mötesprotokoll godkänns.

 6. Kassörer: Innan ridavgifterna kommer in är det tight ekonomiskt gällande löner sommartid. Det finns ingen personal juni månad. Lussis förslag är att sänka kostnaden för uppstallade till 600 kr för juni, sen 1200 för juli och augusti (då finns personal från morgon till lunch). Vem som tar hand om ridskolehästarna under juni månad är fortfarande oklart. Ekonomin behöver ses över på de ridläger som anordnas under sommaren. Inga stora inköp får göras utan att de kontrolleras. Ett förslag är att anordna en ”pay and jump” i början av september för att stärka ekonomin och få igång tävlingssäsongen för tävlingssugna.

 7. Kommittéer

 Kiosk-kommittén: Inget nytt.

 Ridskole-kommittén: På nästkommande möte ska ”Mål och visioner” diskuteras.

 Anläggnings-kommittén: Kostnaderna för ”SM-2018” hålls under kontroll. Lena Mahrle har gjort en skrivelse till kommunen som är under behandling. Det handlar om att kommunen ska betala för elen. Taken till gödselplattorna ligger på miljö och hälsa. Stolparna med belysning till paddocken ska vi sätta upp själva.

 Tävlings-kommittén: 19/5 anordnades en dressyrtävling. Deltagarna var väldigt nöjda. Positivt att ha transporterna längs lilla ridhuset då det är skönt att slippa in och urlastning precis utanför när det är programridning.

Blåbärshoppningarna ska tas upp med ridskolegruppen, man kan få feedback efter varje runda för att få ut mer av ritten?

Hösten 2019 kommer det anordnas en stor tävling. Vi måste få fler funktionärer och vi måste gå ut med information tidigt. Tre kompletta sponsorhinder är på g. Inför större tävlingar måste hinder kompletteras vi behöver även bättre högtalarsystem. Vi måste lägga ut propositioner tidigare!

Inför 2020 års tävlingskalender ska vi börja använda våra nya utestallar. Krav på SM är att det måste ha anordnats minst en nationell tävling tidigare. För att locka fler starter kan vi ansöka om att få arrangera ”Morgondagens vinnare” och ”Krafft tour”. Då det kräver mycket jobb att anordna tävlingar kanske man kan ordna så man kan låna funktionärer mellan klubbarna. Pian och Jeppe kollar detta.

Sponsrings-kommittén: Möte med Lars Panzar och Mathilda Håkansson ska anordnas.

Fest-kommittén: Lisa, Jeppe och Lussi, inget nytt.

8. Ekonomi/personal: Det har varit några tuffa veckor och svårt att få tag på vikarier. Vikariepool till Blekinges ridklubbar kan vara ett alternativ.

 9. Mickes lista, vi ska se över lite hinder, morfars hinderpark?

 10. Övrigt

 Lasse: Annelie hoppar av styrelsen, någon av suppleanterna som vill gå upp på hennes post? Det ska vara full styrelse med ledamöter.

Den 15/4 ska Blekinge ridsportförbund hålla möte ang smittor och smittrutiner. Lasse och John ska delta från styrelsen.

En medlem är uppsagd, datum för utflytt är 19/4.

 Agneta F, voltigegänget har tävling i Malmö, de undrar om RHC kan stå för kläder till uppvisningen, en kostnad på ca 800 kr. Svaret blev nej då det inte gjorts för någon annan. Det ska vara likt för alla. Agneta F kollar så alla är medlemmar i RRF.

 Mathilda: Nya koner till lektionerna. Lussi kollar på Börjes.

Camilla undrar om hundutställningen ”Blekingemästaren”. Den är inte helt färdigplanerad enligt BKK. Ordförande i styrelsen är Ove Johansson, kassör är Jonny Olsson. Emma bifogar mailadresser till kassörerna.

 Manne: Catryn har frågat om de får låna dressyrstaketet. Manne svarar att de får låna.

 Pian: Ett förslag när ordinarie personal har semester kan vara att låta lämpliga ungdomar sommarjobba, från morgonfodring till lunch. Tas på möte för uppstallade.

*******************************************************************************************

 Styrelsemöte 190425

 Närvarande: Agneta Francsics, Agneta Henrysson, Annika Andersson, Lars Panzar, Magnus Gustavsson, Britt-Louise Olsson, Louise Wemlerth, Mikael Magnusson, Emma Lejon, Mathilda Håkansson, John Persson

 Förslag på att skaffa egen domän till hemsidan och att inte enbart använda idrottonline. Det ska vara lätt att jobba med, lätt att hitta information, den ska vara snygg och modern. Skaffa inspiration från exempel Malmö ridklubb.

 Lussi ser till att Khadir saltar ridbanan så vi sedan kan vattna för att minska damm.

Tävlingssektionen: Tävlingen till höst måste godkännas, naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby ställer upp med funktionärer.

Försök i den mån det går att undvika samma tävlingshelger som närliggande klubbar.

 Den uppsagda medlemmen vill ha skriftligt underlag till varför uppsägningen blir av. Hänvisning till paragraf 8 i uppstallningsavtalet. Nytt utflyttningsdatum, 190505 uppsägningen gäller fortfarande sedan 190401.

Enkel formulering skickas till medlemmen av Lars P.

 För att i framtiden undvika missförstånd och onödiga diskussioner är ett förslag att skapa “RRF:s varningsbrev” där man istället diskuterar mellan de personer det gäller och lämnar sociala medier utanför.

***************************************************************************************

Styrelsemöte RHC 2019-05-08

 Närvarande: Annika Andersson, Agnetha Henrysson, Agneta Francsics, Jesper Brandt, Magnus Gustavsson, Lars Panzar, Mathilda Håkansson, Veronica Månsson, Mikael Magnusson, Pian Olsson

 2. Veronica.

 3. US ska anordna klubbtävling den 30/5.

 4. Första hjälpen tavla ska sättas upp i båda stallarna, eventuellt även en hjärtstartare. Manne kollar. Det är ungefär 20 nya ridskoleelever och ytterligare ett 20-tal i kö. Ytterligare ett förslag är att ha dubbla lektioner, lördagar till en början och sedan öka till fler dagar.

Fler elever in leder till bättre ekonomi och därav bättre med personal.

Namn och personnummer måste in på Alla som rider. Anmälningsblanketterna måste skötas bättre direkt från terminsstart. Ett nytt förslag är att samla personalen i några dagar och planera verksamheten, alla lektioner ska vara planerade från start så det blir rättvist och att alla får prova på allt.

 5. Fg mötesprotokoll godkänns.

 7.Kommitéer

 Kiosken, inget nytt

Ridskolan, Måste fortsätta utvecklas, det ska vara tydliga mål och välplanerat. Vi ska söka bidrag så vi kan vidareutbilda personalen. Även jobbet med hemsidan går framåt.

Anläggning, Halva ytan för de mobila boxarna är i princip klar. Idag är det ca 150 beräknade boxplatser men ska finnas möjlighet att trycka in några fler.

Tävling, Pian har löst lite funktionärer från KLRK och startat ett samarbete att vi hjälps åt med våra tävlingar. Det krävs en tredagars-tävling före ett SM. Det blir SM tidigast 2021 som det ser ut nu, det behövs bl.a. ca 300 mobila boxplatser.

Vi har en ponnytävling (hopp) v 40 och hästtävling (hopp) v. 46, Jaqueline startar en ny grupp på facebook med de aktuella medlemmarna i tävlingssektionen.

Sponsring, Den 28/5 anordnar SISU en informationsträff om hur man bygger samarbeten. Mathilda går på träffen. ”Vi i stallet” tas med US.

Fest, inget nytt.

 8. Inköp av torv, lucern och krafft måste göras innan sommaren. Vi måste även söka mer bidrag för foder, Micke kollar.

 9. Vi måste bestämma datum för städdag inför sommaren!

Med hjälp av någon i styrelsen kan US anordna bussresa till Falsterbo.

Ska det vara någon avgift på traktorn? Tex vid inkörning av balar mm.

Ronnebypartiet är villiga att sponsra RRF, Lasse kollar upp ang ett eventuellt sponsorhinder.

 10. Anläggningskort för uppstallade, 500 kr för häst ett, 250 kr för häst två, 250 kr för häst tre osv. Träningskort kommer behållas som innan. Anläggningskorten (500 kr) ska vara betalt innan 1/7.

11. Många ridklubbar erbjuder rabatter för familjemedlemmar. Då RRF redan ligger billigt och dessutom har kö är detta inget vi kommer ta efter.

 13.

Lasse: på ordförandemötet framgick det att en hel del klubbar i Blekinge vill träffas och göra någon form av samarbete och utbyta erfarenheter. Det är något vi får jobba vidare med.

 Agneta F: Voltigegänget till sälja kakor, vi tar 20% till RRF för kostnader för bl.a. hyra av häst.

Ravelliförsäljningen har gått bra och nu inför grillsäsongen kan vi sälja kryddor.

 Fleur vill lånas av Jenny Lundqvist tre dagar i veckan och till ridskolan resten.

 Camilla letar lösdriftplats till Nitro, vi kan se över hagarna här, bra om han kan stå på framsidan där många hästar är ute längre.

 Micke: Idrottens dag 2019 (12/10) är till för att få folk att engagera sig, vi funderar på detta till nästa möte. Första träffen är 22/5, man kan haka på senare också

 Nästa möte, 5/6 18:00

*********************************************************************************************

Styrelsemöte RRF 2019-06-05

 Närvarande: Agneta Francsics, Agnetha Henrysson, Lars Panzar, Pian Olsson, Emma Lejon och Mathilda Håkansson

 2. Agneta Francsics.

 3. Lite information från senaste APT:t. Branddörrarna till stora ridhuset går emot i kanterna,

Detta är felanmält till kommunen.

Den 9:nde november blir det årsfest.

Det måste förbättras en rutin för ledare, så vi inte står utan ledare i slutet av terminen.

Sista betalningsdagen inför höstterminen är 31/7.

Under semesterveckorna och helgerna behöver ridskolehästarna tillsyn och vatten. Ett förslag är att helgjourerna sköter helgerna, morgon och eftermiddagen tar tillsyn på morgon samt eftermiddagen.

Löneökning för alla anställda, 500 kr i månaden per heltid.

Jonna slutar på lördagar och Emma slutar fredagskvällar.

 4. Ingen från US är på plats.

 5. Flyttas fram till nästa möte.

 6. Alla pengar som kommer in är låsta till lönerna över sommaren.

Ett förslag på att ungdomarna som håller teori ska jobba ideellt, alternativt att US betalar lönerna.

 7. Sektionerna

Kiosken, på senaste tid har det varit mycket svinn från kiosken, kiosknyckeln är äntligen hittad, den har varit borta länge.

Ett förbättringsförslag kan vara att vi har ett kodat, elektroniskt, låsbart nyckelskåp. Personalen kan låsa upp skåpet när dem kommer, den som ska stå i kiosken kan ta nyckeln och sen slå igen skåpet, dvs skåpet låser sig.

Då alla inte har vetat om att artiklar som säljs ska skrivas upp är det svårt att avgöra om det varit svinn eller försäljning.

Ridskolan, vårshow den 6/6 15:00. Mathilda har läget under kontroll, det kommer vara i lilla ridhuset och showen kommer hålla på ungefär en timme.

Anläggningen, vatten och el är nästan helt klart på framsidan nu, även till hagarna på andra sidan vägen.

Tävling, Fredrik Malm kommer till anläggningen antingen 19/6 eller 26/6, det ska diskuteras vad vi ska ha för tävlingsplanering några år framåt. Planen är att ha ponnysar ena helgen och hästar helgen efter.

Närliggande butiker kan bjudas in, exempel Hööks och Börjes för att ha lite försäljning.

Värmeskåp till kiosken borde köpas in, så vi kan hålla riktig mat varm, Agneta F kollar om vi kan få bidrag till detta.

Sponsorkommitén, inget nytt.

Festkommitén, årsfest blir den 9/11.

8. För att minska missförstånd och motverka dålig stämning kan vi se över systemet med information. Blir det förändringar bland personalens arbetsrutiner eller arbetsuppgifter så ska det framgå tydligt vem som tar över ansvaret under perioden det gäller.

Under sommarperioden måste hästar kunna flytta runt bland existerande hagar för att ingen ska bli ensam.

Det är personalen som är ansvarig för ridskolehästarna, om något skulle inträffa (som sedan kontaktar styrelsen i andra hand). Det måste vara tydligt i stallet vem som ska kontaktas när någon häst blir dålig.

 Nästa möte 190717 kl 18:00

 *********************************************************************************************

**********************************************************************************************

 Styrelsemöte RRF 2019-08-14

 Närvarande: Lars Panzar, Agnetha Henrysson, Mikael Magnusson, Emma Lejon, Agneta Francsics, Magnus Gustavsson, John Persson, Camilla Karlsson, Lisa Åkesson, Pia Svedbrandt, Jesper Brandt, Mathilda Håkansson, Pian Olsson

 1. Lasse hälsar alla välkomna och öppnar mötet

2. Protokolljusterare: Mikael Magnusson

3. Pia Svedbrandt som håller på med voltige har ordet - gymnastik till häst, det finns 11 voltigörer i Blekingen idag, RRF enda förening som erbjuder voltige. Det finns behov av en ny voltigegjord. Kommunen är inblandade och det finns medräknat i totalbudgeten för RRF. 12 oktober 11-15 kommer voltigegänget vara med på idrottens dag i Ronneby och göra några uppvisningar. Det finns planer på att marknadsföra voltigen som till exempel ”voltigeprovning”. Viktigt att tänka på är att egen olycksfallsförsäkring gäller. Träningen sker söndagar mellan 17-17:30. Voltigen ska betalas månadsvis. Som med all annan verksamhet är det viktigt att veta vilka som är med, namn behövs så det blir korrekt med betalning.

4. Lussi är ej på plats

5. US, ingen på plats. DM i käpphäst, lån av dressyrstaketet samt hjälp med ljudanläggningen behövs.

6. Föregående mötesprotokoll flyttas fram till nästa gång.

7. Kassörer, de system som finns idag är för klent. Det ska vara lätt och enkelt att jobba med, ett byte godkänns vid dagens möte.

8. Kommitéerna.

8.1 Kiosken, kyl och frys för uppstallade måste skötas bättre. Stolar i cafeterian behöver bytas ut, se över detta på städdagen. Mathilda tar kontakt med Sueco och kollar ifall de har stolar till bra pris. Kiosken håller på att delas upp mellan ridgrupperna nu.

8.2 Ridskolan, på senaste mötet togs det upp att “Hyra häst” det är bara dem som går i specialgrupp som får hyra häst. Ingen ska hyra häst som inte är mogen, en vuxen (förälder) måste alltid vara närvarande. Det är bara under ridläger som barnen får vistas på anläggningen utan föräldrar. En D-ponny behöver köpas alternativt hyras in till verksamheten. Emma Holtne har lånat in en stor B-ponny.

   Höstaktiviteter är gjorda, tvådagarsläger i två omgångar så de ska passa alla elever, oavsett utbildningsnivå. Ridinstruktören måste dela in deltagarna i rättvisa grupper, så alla får ut något av lägret. Det ska också göras en rättvis prissättning. Inför sommaren 2020 planeras ett 3 veckors övernattningsläger.

8.3 Anläggningskommitén, det jobbas på att få fram tillräckligt material för att kunna täcka området där det ska bli tävlingsboxar.

8.4 Tävlingskommitén, antagen 3-dagarstävling för ridhäst i hoppning v 46. Fredrik Malm var här och pratade, än så länge ska vi ska hålla de på regional nivå upp till 130. Ponnyhoppning planeras till den 6/10 då vi även förhoppningsvis kommer anordna kval till ”prins Carl-Philip pris”. Vi ska försöka ha Tomas Lennartsson som banbyggare både nu till hösten och till nästa vår. Vi ska även försöka få en elitomgång hit i ponnyhoppning.
Tisdagar samt torsdagar är båda ridhusen bokade för lektionsverksamhet. 9 elever i varje grupp, 6 st i specialgrupp.
Lördagsledare behöver styras upp så det blir ett bättre flyt.
Finns planer på lösdrift men vi får inte göra något innan vi fått godkännande från kommunen, måste kontrolleras noggrant med tanke på brandsäkerhet mm.
17/9 och 25/11 är det studiedag för barn i Ronneby, RHC studiestalldag 8-15:30 ridpass, lunch, fika, ”lärdom av livet med häst”.
3/11 är det klubbhoppning och lingondressyr.
Uppsamlingsmötet för ridskolan var mycket uppskattat. Till höstterminen är det 250 elever, det är fortfarande fler på kö. Vid starten 2019 var det 146 ridelever.
Ett förslag på att ta bort sista plankan på öppningen till ridhuset så det inte samlas så mycket material på samma ställe och på så vis blir så gropigt, inte bra när hästarna sjunker ner, något som skulle kunna ses över på städdagen.
Ridvägar ska fixas med anläggningsbidrag. Vi måste berätta för kommunen hur vi vill ha det och hur vi vill att det ska röjas.
I framtiden ska vi satsa på att ha 1,50 tävlingar här. Skåne tar inte på sig att ha dem tävlingarna, vi har förutsättningar för att kunna göra det.
Det är ok att vi har dressyrtävling v 36 som tänkt. Vi får inte ha DM då vi har både häst och ponny samma dag. V 45 blir det ytterligare en dressyrtävling.

8.5 Sponsorkommitén, inget nytt.

8.6 Festkommitén, 9 november blir det årsfest. Boka KJ:s

Det ska finnas en mall för funktionärer, tydliga roller är viktigt. På tävlingsdagen ska alla redan veta hur tävlingen kommer läggas upp, med pauser, prisutdelningar mm. Hindermaterialet måste ses över om vi planerar att hålla större tävlingar. Paddockens belysning måste fixas, då alla måste ha en rättvis chans att kunna rida fram sina hästar vid tävling, även vid höstmörker och långa dagar.

9. Ridsportsförbundet vill ha kontroll på vilka som håller lektioner, om de går rätt ner till tränarens ficka är det inte tillåtet. All träningsverksamhet ska gå genom styrelsen. Styrelsen beslutar om det är ok och om det gynnar anläggningen.

Personalen vill inte öppna kiosken utan uppsikt. Svinn kommer vi alltid ha men nu har det varit för mycket.

Arbetsskor och handskar måste köpas in till vintern, ett måste till personalen. Tänk på och respektera de anställdas arbetstider. Stallmöte för uppstallade den 22/8 kl 19.

Amanda Sandell från Johannishus, nyutbildad ridlärare börjar hos oss, hon bor i Asarum

Arbetsbeskrivning finns bara för Lussi, det finns inte för de som jobbar i stallet. Det måste tas fram ett underlag även för stallpersonal. Det ligger på Lussi.

 10. Mickes lista, inget nytt.

 11. Nytt årsmöte blir nästa styrelsemöte, bestämmelser om hur många år ledamöterna sitter. Hela styrelsen ska inte kunna bytas ut på en gång.

 12. Städdag blir den 25/8.

 13. IdrottOnline flyttas till nästa möte.

 14. Idrottens dag är den 12/10

 15. Övrigt:

 Det har förekommit svinn bland torven hos ridskolan.

”Hattatorparn” sprider gödslen på åkrarna så han kommer tömma gödselstackarna.

Agneta F, räkning från advokatsfirman. Vi ska inte betala den enligt Lasse.

Matilda, Rökning är förbjudet på allmän plats!! Speciellt idrottsanläggningar.

Micke vill dra ner på bidragsdelen, Annelie Sandberg kanske kan ta över det.

16. Lasse tackar för visat intresse och avslutar mötet.

*********************************************************************************************

 Styrelsemöte RRF 190905

 Närvarande, Lars Panzar, Magnus Gustafsson, Jesper Brandt, Agnetha Henrysson, Agneta Francsics, Emma Lejon, Mikael Magnusson, Veronica Månsson, John Persson, Louise Wemlerth

 1. Lasse hälsar alla välkomna

2. Protokolljusterare, Micke Magnusson

3. Lussi, Sista anmälningsdag för studieresa till olika anläggningar är den 18:de september. Foderföreläsning 10 september. Ridskolemästerskap v44 hos RRF.

 Alla måste ha reflexväst när vi rider på vägen nu.

Sprintlarna i lilla ridhuset är trasiga, vattnet sprids inte. Manne kollar detta. Kolla upp pris på “Lilla My” c ponny.

Det kommer bli en lördagsgrupp till. Tant och gubbkväll kommer i slutet på september.

4. US, kommer ta över klubbtävlingar och blåbärstävlingar mm. 20% av startavgiften kommer gå till US. Någon vuxen ska vara på plats. De önksar sittplatser till paddocken, de vill ha en egen swish, Veronica kollar.

5. Föregående mötesprotokoll godkännes efter mindre justeringar.

6. Den uppsagda medlemmen har flyttat. Lasse kollar med advokaten om det går att göra våra hyreskontrakt ännu mer vattentäta.

7. Nästa termin ska ridavgifterna höjas. Micke och Veronica har rensat på IdrottOnline, skickat fakturor till de som inte har betalat mm. Det har blivit för mycket jobb för personalen inför tävlingar.

8. 8.1 Inget nytt, kiosken

 8.2 Inget nytt på ridskolan

 8.3 Nästa vecka töms brunnar samt gödselstackar. Nya restriktioner på åkrarna, nu blir det tippen. Andra skörden tas så fort det blir en lucka i molntäcket. Väldigt tveksamt om vi klarar hela hösten. Vi söker nytt bidrag för foder. Kris med underlaget i lilla ridhuset, tar ca 2 dagar att byta.

 8.4 tävlingskommitén, Tomas Lennartsson bygger bana till ponnyhoppningen i höst. Det kommer troligtvis bli han som bygger även på hästtävlingen v 46. För att få fler starter ska vi ha lägre klasser i ponnyhoppning. Nu anmäler vi till nationella tävlingar. Sikta mot att ha två st 1,40 klasser samt två 1,35 klass till våren 2020.

André har samlat ihop ryttare som vill rida i eliten. Satsa på ett div 1 lag till våren 2020, Veronica kollar och anmäler laget.

9. Ekonomi/personal slås ihop med punkt 7, kassörer.

10. Mickes lista. Nytt ekonomisystem byts till nästa räkenskapsår. John ser till att låskolvarna byts snarast.

11. Valberedningen bjuds in till nästa möte.

12. IdrottOnline, jobbet fortgår, det går framåt.

13. Övrigt, Micke, vi får försöka söka pengar till voltigegjord för 15000 igen, pengarna finns inte till de. Voltigegänget säljer kakor, vi får se hur mycket pengar de får in där men i nuläget finns inte pengar till en ny voltigegjord. Jeppe, Påminn våra barn att de har väst och hjälm när de longerar och hanterar hästarna. Det finns regler och det gäller att påminna, innan någon olycka sker.

 Lasse tackar för visat intresse och bjuder in till nytt möte 26/9 kl 19:00.

********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 01 OKT 2019 15:33 Skribent: Annika Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Ronneby RF - Ridsport
Visängsvägen 10
37238 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045714965
E-post: This is a mailto link

Se all info