Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte


Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 

§1.  Val av ordförande för mötet

§2.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

§3.  Upprättande av röstlängd

§4.  Val av protokolljusterare och rösträknare

§5.  Fastställande av dagordning

§6.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

§7.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställand av balansräkning

§8.  Revisorernas berättelse

§9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10. Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning

§11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

§12. Val av ordförande för föreningen

§13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§14. Val av sektioner

§15. Val av två revisorer och en revisorsuppleant

§16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen

§17. Val av ombud till Ridsportsförbundets och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

§18. Fastställande av årsavgift

§19. Övriga ärenden (förslag från enskilda medlemmar och styrelse)

§20. Mötet avslutas

Uppdaterad: 29 JAN 2016 09:14
Skribent: Annika Andersson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Ronneby RF - Ridsport
Visängsvägen 10
37238 Ronneby

Kontakt:
Tel: 0736-463694
E-post: This is a mailto link

Se all info