Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte för Ronneby Ryttarförening

08 FEB 2019 08:51
Välkommen till vårt Årsmöte i cafeterian, tors 28/2 kl 18.00
  • Uppdaterad: 08 FEB 2019 08:51

Kallelse till Årsmöte för Ronneby Ryttarförening

 Förslag från enskild medlem som ska tas upp till beslut på årsmötet skall skriftligen lämnas in till styrelsen 10 dagar innan, senast den 18/2.

 

Förslag från medlem och eventuellt förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmar, 7 dagar före årsmötet (21/2), eventuella förslag kommer att anslås i stallet. Årsmötet är beslutfört med det antalet medlemmar som infunnit sig.

 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

§ 1 Val av ordförande av mötet.

§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet.

§ 3Upprättande av röstlängd

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av         balansräkning

§ 8 Revisorernas berättelse

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10 Behandling av eventuella sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

§ 12 Val av ordförande för föreningen

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§ 14 Val av sektioner

§ 15 Val av två revisorer och en revisor suppleant

§ 16 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter valberedningen.

§ 17 Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

§ 18 Fastställande av årsavgift.

§ 19 Övriga ärenden, (till exempel förslag från enskilda medlemmar)

§20 Mötet avslutas

Skribent: Annika Andersson
Epost: This is a mailto link
-

Du kan känna igen en hästägare på hur det ser ut i hans bil. Stövlar, lera, hästgodis, halm, diverse skräp och en hopknölad vaxad jacka av obestämd ålder. Vanligtvis finns det också ett översta lager bestående av barn och hundar.

Helen Thomson

Postadress:
Ronneby RF - Ridsport
Visängsvägen 10
37238 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045714965
E-post: This is a mailto link

Se all info